Een gids voor het verhogen en verlagen van unaire operatoren in Java

1. Overzicht

In deze zelfstudie bespreken we kort de unaire operators voor verhogen en verlagen in Java.

We beginnen met het bekijken van de syntaxis gevolgd door het gebruik.

2. Verhogings- en verlagingsbewerkingen in Java

In Java, de incrementele unaire operator verhoogt de waarde van de variabele met één terwijl de afnemende unaire operator verlaagt de waarde van de variabele met één.

Beide update de waarde van de operand naar zijn nieuwe waarde.

De vereiste operand moet een variabele zijn die niet constant is, omdat we de waarde ervan niet kunnen wijzigen. Bovendien kan de operand geen uitdrukking zijn omdat we ze niet kunnen bijwerken.

De unaire operatoren voor verhogen en verlagen hebben twee vormen, namelijk prefix en postfix.

3. Pre-Increment en Pre-Decrement Unary Operators

In het voorvoegsel worden de unaire operatoren voor verhogen en verlagen voor de operand weergegeven.

Bij het gebruik van het prefix-formulier werken we eerst de waarde bij van de operand en dan gebruiken we de nieuwe waarde in de uitdrukking.

Laten we eerst eens kijken naar een codefragment met behulp van de unaire operator vóór het verhogen:

int operand = 1; ++ operand; // operand = 2 int nummer = ++ operand; // operand = 3, getal = 3

Laten we vervolgens het codefragment bekijken met behulp van het codefragment vóór verlaging:

int operand = 2; --operand; // operand = 1 int nummer = --operand; // operand = 0, getal = 0

Zoals we zien, veranderen de prefixoperatoren eerst de waarde van de operand, en vervolgens wordt de rest van de uitdrukking geëvalueerd. Dit kan gemakkelijk tot verwarring leiden als het is ingebed in een complexe uitdrukking. Het wordt aanbevolen we gebruiken ze op hun eigen lijn in plaats van in grotere uitdrukkingen.

4. Post-increment en post-decrement unaire operatoren

In het postfix-formulier verschijnt de operator na de operand.

Bij het gebruik van het postfix-formulier gebruiken we eerst de waarde van de operand in de expressie en werk deze vervolgens bij.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een codefragment met behulp van de post-increment-operator:

int operand = 1; operand ++; // operand = 2 int nummer = operand ++; // operand = 3, getal = 2

Laten we ook eens kijken naar de post-verlaging:

int operand = 2; operand--; // operand = 1 int getal = operand--; // operand = 0, nummer 1

Evenzo zouden post-increment en post-decrement unaire operatoren op hun eigen regel moeten staan ​​in plaats van ze in grotere uitdrukkingen op te nemen.

5. Conclusie

In deze korte tutorial hebben we geleerd over de unaire operatoren voor verhogen en verlagen in Java. Bovendien hebben we gekeken naar hun twee vormen: prefix en postfix. Ten slotte hebben we gekeken naar de syntaxis en voorbeeldcodefragmenten.

De volledige broncode van onze voorbeelden hier is, zoals altijd, op GitHub.