Java String is gelijk aanIgnoreCase ()

1. Overzicht

In deze korte tutorial bekijken we of er twee zijn Draad waarden zijn hetzelfde als we hoofdlettergebruik negeren.

2. Gebruik de equalsIgnoreCase ()

equalsIgnoreCase () accepteert een ander Draad en retourneert een boolean waarde:

String lower = "is gelijk aan hoofdlettergebruik"; String UPPER = "IS GELIJK AAN GEVAL ONGELDIG"; assertThat (lower.equalsIgnoreCase (UPPER)). isTrue (); 

3. Apache Commons Lang

De Apache Commons Lang-bibliotheek bevat een klasse met de naam StringUtils dat biedt een methode die vergelijkbaar is met de bovenstaande methode, maar het heeft het extra voordeel van de afhandeling nul waarden:

String lower = "is gelijk aan hoofdlettergebruik"; String UPPER = "IS GELIJK AAN GEVAL NEGEREN"; assertThat (StringUtils.equalsIgnoreCase (lager, UPPER)). isTrue (); assertThat (StringUtils.equalsIgnoreCase (lager, null)). isFalse ();

4. Conclusie

In dit artikel hebben we kort gekeken om te bepalen of er twee zijn Draad waarden zijn hetzelfde als we hoofdlettergebruik negeren. Nu wordt het een beetje lastiger als we internationaliseren, aangezien hoofdlettergevoeligheid specifiek is voor een taal - houd ons in de gaten voor meer informatie.

En, zoals altijd, zijn alle codevoorbeelden te vinden op GitHub.