Voer mvn Command uit vanuit een andere directory

1. Overzicht

In deze korte zelfstudie gaan we zien hoe u het mvn commando vanuit elke map buiten de pom.xml.

2. mvn Van een andere directory

Als we er een uitvoeren mvn subopdracht uit een map die geen pom.xml bestand, zal het commando mislukken:

$ mvn clean compile Het doel dat je hebt opgegeven, vereist dat een project wordt uitgevoerd, maar er is geen POM in deze directory. Controleer of u Maven heeft aangeroepen vanuit de juiste directory

Zoals hierboven aangetoond, klaagt Maven over het ontbreken van een pom.xml bestand in de huidige directory.

Om dit probleem op te lossen en een Maven-fase of -doel aan te roepen vanuit een andere directory, kunnen we de -f of -Bestandsoptie:

$ mvn -f tutorials / clean compileren

Omdat er een pom.xml bestand in de opgegeven map, zal dit commando de code daadwerkelijk compileren.

In feite dwingt deze optie het gebruik van een alternatief POM-bestand of map af met pom.xml. We kunnen dus ook een volledig bestandspad gebruiken:

$ mvn -f tutorials / pom.xml schone compilatie

3. Conclusie

In deze korte tutorial hebben we gezien hoe we het mvn commando uit een andere map.