Maven offline modus

1. Overzicht

Soms moeten we Maven om verschillende redenen expliciet vragen om niets uit de repositories te downloaden.

In deze korte tutorial gaan we zien hoe we de offline modus in Maven kunnen inschakelen.

2. Voorbereiden

Voordat u naar de offline modus gaat, is het essentieel om de nodige artefacten te downloaden. Anders kunnen we deze modus mogelijk niet effectief gebruiken.

Om ons voor te bereiden op de offline modus, kunnen we de ga offline doelpunt van de maven-afhankelijkheid-plugin:

mvn-afhankelijkheid: offline gaan

Dit doel lost alle projectafhankelijkheden op - inclusief plug-ins en rapporten en hun afhankelijkheden. Nadat we dit doel hebben uitgevoerd, kunnen we veilig in de offline modus werken.

3. Offline-modus

Om Maven-doelen en fasen in de offline modus uit te voeren, hoeven we alleen de -O of - offline keuze. Om bijvoorbeeld integratietests in offline modus uit te voeren:

mvn -o verifiëren

Deze opdracht zal alle tests met succes uitvoeren als we alle vereiste artefacten al hebben gedownload. Anders zal het mislukken.

Het is ook mogelijk om de offline modus globaal te configureren door de offline eigenschap in de ~ / .m2 / settings.xml het dossier:

 waar 

Deze instelling wordt toegepast op alle Maven-projecten. De offline eigenschap is standaard ingesteld op false. Dus als we de -O optie, zal het die standaardinstelling tijdelijk overschrijven voor de duur van dat commando.

4. Conclusie

In deze korte tutorial hebben we gezien hoe we ons voorbereiden op de offline modus van Maven met maven-afhankelijkheid-plugin. We raakten ook bekend met zowel een opdrachtregelbenadering als een op instellingen gebaseerde benadering om de offlinemodus in te schakelen.