Logaritmen berekenen in Java

1. Inleiding

In deze korte tutorial leren we hoe we logaritmen in Java kunnen berekenen. We behandelen zowel gewone als natuurlijke logaritmen, evenals logaritmen met een aangepaste basis.

2. Logaritmen

Een logaritme is een wiskundige formule die de macht weergeeft waarnaar we een vast getal (de grondtal) moeten verhogen om een ​​bepaald getal te produceren.

In zijn eenvoudigste vorm beantwoordt het de vraag: hoe vaak vermenigvuldigen we een getal om een ​​ander getal te krijgen?

We kunnen logaritme definiëren met de volgende vergelijking:

precies als

3. Berekenen van algemene logaritmen

Logaritmen met grondtal 10 worden algemene logaritmen genoemd.

Om een ​​algemene logaritme in Java te berekenen, kunnen we eenvoudig de Math.log10 () methode:

@Test openbare leegte gegevenLog10_shouldReturnValidResults () {assertEquals (Math.log10 (100), 2); assertEquals (Math.log10 (1000), 3); }

4. Berekenen van natuurlijke logaritmen

Logaritmen van de basis e worden natuurlijke logaritmen genoemd.

Om een ​​natuurlijke logaritme in Java te berekenen, gebruiken we de Math.log () methode:

@Test openbare leegte gegevenLog10_shouldReturnValidResults () {assertEquals (Math.log (Math.E), 1); assertEquals (Math.log (10), 2.30258); }

5. Logaritmen berekenen met aangepaste basis

Om een ​​logaritme met aangepaste basis in Java te berekenen, gebruiken we de volgende identiteit:

@Test openbare leegte gegevenCustomLog_shouldReturnValidResults () {assertEquals (customLog (2, 256), 8); assertEquals (customLog (10, 100), 2); } privé statisch dubbel customLog (dubbele basis, dubbele logNumber) {return Math.log (logNumber) / Math.log (basis); }

6. Conclusie

In deze zelfstudie hebben we geleerd hoe we logaritmen in Java kunnen berekenen.

Zoals altijd is de broncode beschikbaar op GitHub.