Verkrijg de huidige datum, tijd en tijdstempel in Java 8

1. Inleiding

Dit korte artikel beschrijft hoe we de huidige datum, huidige tijd en huidige tijdstempel in Java 8 kunnen krijgen.

2. Huidige datum

Laten we eerst gebruiken java.time.LocalDate om de huidige systeemdatum te krijgen:

LocalDate localDate = LocalDate.now ();

Om de datum in een andere tijdzone te krijgen die we kunnen gebruiken LocalDate.now (ZoneId):

LocalDate localDate = LocalDate.now (ZoneId.of ("GMT + 02: 30"));

We kunnen ook gebruik maken van java.time.LocalDateTime om een ​​exemplaar te krijgen van Lokale datum:

LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now (); LocalDate localDate = localDateTime.toLocalDate ();

3. Huidige tijd

Met java.time.LocalTime, laten we de huidige systeemtijd ophalen:

LocalTime localTime = LocalTime.now ();

Om de huidige tijd in een specifieke tijdzone te krijgen, kunnen we gebruiken LocalTime.now (ZoneId):

LocalTime localTime = LocalTime.now (ZoneId.of ("GMT + 02: 30"));

We kunnen ook gebruik maken van java.time.LocalDateTime om een ​​exemplaar van Lokale tijd:

LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.now (); LocalTime localTime = localDateTime.toLocalTime ();

4. Huidige tijdstempel

Gebruik java.time.Instant om een ​​tijdstempel uit het Java-tijdperk te krijgen. Volgens JavaDoc worden “epoch-seconden gemeten vanaf de standaard Java-epoch van 1970-01-01T00: 00: 00Z, waarbij momenten na de epoch positieve waarden hebben:

Instant instant = Instant.now (); lange timeStampMillis = instant.toEpochMilli ();

We kunnen het aantal epoch-seconden seconden verkrijgen:

Instant instant = Instant.now (); lange timeStampSeconds = instant.getEpochSecond ();

5. Conclusie

In deze tutorial hebben we ons gefocust op het gebruik van java.time. * om de huidige datum, tijd en tijdstempel te krijgen.

Zoals altijd is de code voor het artikel beschikbaar op GitHub.