RxJava-zelfstudie

RxJava is een Reactive Extensions-implementatie voor Java-omgeving.

De bibliotheek maakt gebruik van een combinatie van functionele en reactieve technieken die een elegante benadering van gebeurtenisgestuurd programmeren kunnen vertegenwoordigen - met waarden die in de loop van de tijd veranderen en waarbij de consument reageert op de gegevens die binnenkomen.

RxJava Basics

  • Inleiding tot RxJava
  • RxJava en tegendruk

RxJava Geavanceerd

  • Custom Operators implementeren
  • RxJava-foutafhandeling
  • RxJava testen

RxJava-integratie met andere bibliotheken

  • RxJava met Retrofit
  • Vertx RxJava