Voorbeeld van ‘Hallo wereld’ in Java

1. Overzicht

Java is een programmeertaal voor algemene doeleinden die zich richt op het WORA-principe (Write Once, Run Anywhere).

Het draait op een JVM (Java Virtual Machine) die verantwoordelijk is voor het abstraheren van het onderliggende besturingssysteem, waardoor Java-programma's bijna overal kunnen worden uitgevoerd, van applicatieservers tot mobiele telefoons.

Bij het leren van een nieuwe taal is 'Hallo wereld' vaak het eerste programma dat we schrijven.

In deze tutorial zullen we leer wat elementaire Java-syntaxis en schrijf een eenvoudig "Hallo wereld" -programma.

2. Het schrijven van het Hello World-programma

Laten we een IDE- of teksteditor openen en een eenvoudig bestand maken met de naam HelloWorld.java:

openbare klasse HelloWorld {openbare statische leegte hoofd (String [] args) {System.out.println ("Hallo wereld!"); }}

In ons voorbeeld we hebben een Java gemaakt klasse genaamd Hallo Wereld met een hoofd methode dat schrijft wat tekst naar de console.

Wanneer we het programma uitvoeren, voert Java het hoofd methode, afdrukken van "Hallo wereld!" op de console.

Laten we nu eens kijken hoe we ons programma kunnen compileren en uitvoeren.

3. Compileren en uitvoeren van het programma

Om een ​​Java-programma te compileren, moeten we de Java-compiler aanroepen vanaf de opdrachtregel:

$ javac HelloWorld.java

De compiler produceert het HelloWorld.class bestand, dat de gecompileerde bytecode-versie van onze code is.

Laten we het uitvoeren door te bellen:

$ java HalloWorld

en zie het resultaat:

Hallo Wereld!

4. Conclusie

Met dit eenvoudige voorbeeld hebben we een Java-klasse gemaakt met de standaard hoofd methode afdrukken van een string op de systeemconsole.

We hebben gezien hoe we een Java-programma kunnen maken, compileren en uitvoeren, en we zijn bekend geraakt met een beetje basissyntaxis. De Java-code en -opdrachten die we hier zagen, blijven hetzelfde op elk besturingssysteem dat Java ondersteunt.