If-Else-instructie in Java

1. Overzicht

In deze zelfstudie leren we hoe u de als-anders verklaring in Java.

De als-anders statement is de meest basale van alle controlestructuren, en waarschijnlijk ook de meest voorkomende besluitvormingsverklaring bij programmeren.

Het stelt ons in staat voer een bepaald codegedeelte alleen uit als aan een specifieke voorwaarde is voldaan.

2. Syntaxis van If-Else

De als uitspraak heeft altijd een boolean expressie als parameter.

if (voorwaarde) {// Wordt uitgevoerd als de voorwaarde waar is. } else {// Wordt uitgevoerd als de voorwaarde onwaar is. }

Het kan worden gevolgd door een optioneel anders statement, waarvan de inhoud zal worden uitgevoerd als de booleaanse expressie dat is false.

3. Voorbeeld van Als

Dus laten we beginnen met iets heel basaals.

Laten we zeggen dat we alleen willen dat er iets gebeurt als dat van ons is tellen variabele is groter dan één:

if (count> 1) {System.out.println ("Count is hoger dan 1"); }

De boodschap Aantal is hoger dan 1 wordt alleen afgedrukt als aan de voorwaarde is voldaan.

Merk ook op dat we in dit geval technisch de beugels kunnen verwijderen, omdat er maar één regel in het blok zit. Maar, we moeten altijd accolades gebruiken om de leesbaarheid te verbeteren; zelfs als het maar een oneliner is.

We kunnen natuurlijk meer instructies aan het blok toevoegen als we dat willen:

if (count> 1) {System.out.println ("Count is hoger dan 1"); System.out.println ("Aantal is gelijk aan:" + aantal); }

4. Voorbeeld van If-Else

Vervolgens kunnen we kies tussen twee acties gebruik makend van als en anders samen:

if (count> 2) {System.out.println ("Count is hoger dan 2"); } else {System.out.println ("Aantal is lager of gelijk aan 2"); }

Houd er rekening mee dat anders kan niet op zichzelf zijn. Het moet worden samengevoegd met een als.

5. Voorbeeld van If-Else If-Else

En tot slot, laten we eindigen met een gecombineerd als / anders / anders als syntaxis voorbeeld.

We kunnen dit gebruiken om kies uit drie of meer opties:

if (count> 2) {System.out.println ("Count is hoger dan 2"); } else if (count <= 0) {System.out.println ("Aantal is kleiner of gelijk aan nul"); } else {System.out.println ("Aantal is gelijk aan één of twee"); }

6. Conclusie

In dit korte artikel hebben we geleerd wat als-anders statement is en hoe het te gebruiken om flow control in onze Java-programma's te beheren.

Alle code die in dit artikel wordt gepresenteerd, is beschikbaar op GitHub.