HttpClient 4-zelfstudie

Dit is een uitgebreide gids voor het gebruik van Apache HttpClient 4 - van het starten tot geavanceerde configuratie en best practices.

HttpClient Basics

 • HttpClient 4 - Haal de statuscode op
 • Time-out van HttpClient(populair)
 • HttpClient 4 - Verzoek annuleren
 • HttpClient4 - Volg geen omleidingen
 • Aangepaste HTTP-header met de HttpClient(populair)
 • HttpClient 4 kookboek
 • Plaatsen met HttpClient (populair)

Geavanceerd gebruik

 • HttpClient met SSL (populair)
 • Verkort URL's met HttpClient
 • HttpClient 4 - Stuur een aangepaste cookie
 • HttpClient 4 - Volg omleidingen voor POST
 • HttpClient basisverificatie(populair)
 • Meerdelige upload met HttpClient 4
 • HttpAsyncClient-zelfstudie
 • HttpClient-verbindingsbeheer(populair)

De implementatie van al deze voorbeelden en codefragmenten is te vinden in mijn github-project - dit is een op Eclipse gebaseerd project, dus het zou gemakkelijk moeten kunnen worden geïmporteerd en uitgevoerd zoals het is.